ANBI - status

Stichting STOPhersentumoren.nl
3972 LC Driebergen-Rijssenburg
K.V.K.-nummer: 30229982
RSINnummer:8184.43.133

ANBI

ANBI:

Stichting STOPhersentumoren.nl is opgericht op 5 september 2007 en is door de belastingdienst voor onbeperkte tijd aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen.

De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor Stichting STOPhersentumoren.nl en haar donateurs zijn :

  • Donaties door bedrijven zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
  • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen)
  • Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Stichting STOPhersentumoren.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.Doe ook mee met deze mooie actie voor de kankerbestrijding !