100 5593klREGLEMENT

Bij online-inschrijving verklaar jij je akkoord met het hieronder staande reglement. Door de inschrijving erkent de inschrijver op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting van deelname door de organisatie ten gevolge hebben.

Voorwaarden voor deelname

De route

IMG 5962klVeiligheid

Aansprakelijkheid 3Bergentocht vrijwilligers

Akkoord