Reglement

100 5593klREGLEMENT

Bij online inschrijving verklaar jij je akkoord met het hieronder staande reglement. Door de inschrijving erkent de inschrijver op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting van deelname door de organisatie ten gevolge hebben.

Voorwaarden voor deelname

De route

IMG 5962klVeiligheid

Aansprakelijkheid 3Bergentocht vrijwilligers

Akkoord