Cheque foto 3Bergentocht STOPhersentumorenDe Stelvio-editie van de Driebergentocht heeft 36.694 euro opgebracht. Het geld gaat naar STOPhersentumoren.nl, welke zich inzet voor het doel dat er versneld een genezende behandeling komt tegen hersenkanker.

Maandag vertrokken in alle vroegte 12 deelnemers van de Driebergentocht aan hun beklimming van de Stelvio pas. Na een jaar van voorbereidingen en donaties zoeken mochten ze dan nu eindelijk hun krachten laten zien. De weersomstandigheden waren zwaar. Heftige regenbuien teisterden de route. Dikke regenwolken benamen de deelnemers het zicht op hun route en de prachtige gletsjers die de Stelvio normaal omlijsten. Omdat het voorspelde onweer uitbleef ging de tocht toch door en kwamen de deelnemers helemaal doorweekt en koud boven. Onder hen twee hersentumorpatienten , Zeger en Nico. Beiden al jarenlang in strijd met hun hersenkanker. Beiden dit jaar recidive tumor en voor de derde keer geopereerd. Nico Faaij vertelde dat hij in elke van de 48 bochten een naam in zijn gedachten had genomen, van kennissen die al zijn overleden aan hun hersentumor. Sommigen fietsen eerdere jaren met hem mee de bergen op. Nico had volgens de statistieken ook al overleden moeten zijn. Zijn genezingskansen zijn 0%. Hij leeft op geluk alleen en wil dat met zijn deelname aan de 3Bergentocht omzetten in feitelijke genezingskansen. Hij is voornemens om zo lang als hij kan mee te doen met de 3Bergentocht, omdat dit de enige manier is om gruwelijk veel geld bijeen te verzamelen. Alleen met geld komt er onderzoek en alleen met meer onderzoek komen er betere behandelingen, aldus Nico.

,,Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen zich met hart en ziel hebben ingezet om mensen met kanker een betere behandeling te geven", vertelt Klaske Hofstee, voorzitter van stichting STOPhersentumoren.nl, ,,Ik ben alle deelnemers, vrijwilligers, donateurs, maar ook de mensen langs de route die de teams hebben aangemoedigd, zeer dankbaar. Met dit geweldige bedrag kunnen we ook dit jaar weer goede onderzoeken ondersteunen. Een kwaadaardige hersentumor is een zeldzame ziekte, waardoor het voor de farmaceutische industrie en de grote bekende stichtingen minder aantrekkelijk is om in onderzoek te investeren. Toch sterven in Nederland iedere dag 4 mensen door een kwaadaardige hersentumor en acht mensen door een uitzaaiing van een andere kankersoort in de hersenen. Onderzoek is dus dringend nodig. "

Meer informatie op www.driebergentocht.nl